Sv. Ana
Srijeda, 26. Srpanj 2017

Sveta Ana se na području naše biskupije posebno časti u Krasu nedaleko Huma, Sv. MArtinu Labinskom i Červaru nedaleko Poreča.