Postulatura u kauzi za beatifikaciju Miroslava Bulešića

 

POSTALULATURA U KAUZI ZA BEATIFIKACIJU SLUGE BOŽJEGA MIROSLAVA BULEŠIĆA

Miroslav_Bulei Sjedište:

Kalpurnija Pizona 4

52100 Pula

tel/fax: 052/391-989

Vicepostulator: mons. dr. Vjekoslav Milovan

 

POSTULATURA U RIMU

Via Tomacelli 132

00186 Roma

Postulator: mons. dr. Jure Bogdan

 

Biskupijski dio rada na kauzi Sluge Božjega Miroslava Bulešića bio je dovršen 2002. Kongregaciji za kauze svetih u Rimu predana je tzv. pozicija, knjiga/sažetak dokumentacije o životu I mučeništvu Sluge Božjega. Sada je na tijelima kongregacije da prouče materijal, procijene i, nadamo se, dadu pozitivnu ocjenu o mučeništvu, nakon čega se može govoriti o proglašenju blaženim.

Tko na zagovor Sluge Božjega bude uslišan neka o primljenoj milosti ili ozdravljenju pošalje svoje svjedočanstvo na adresu:

Postulatura Sl.B. Miroslava Bulešića

Kalpurnija Pizona 4

52100 Pula

 

MOLITVA

Gospodine Isuse, Ti si svećeniku Miroslavu Bulešiću

dao milost da Tebi vjerno služi revnim apostolskim djelovanjem

u ljubavi prema Crkvi i da Ti prikaže žrtvu svojega života.

Udijeli i nama jakost u ispovijedanju iste vjere i postojanost

u vršenju tvojih zapovijedi.

Molim Te da mi po zagovoru Sluge Božjega udijeliš milost...

Proslavi svoga Slugu čašću oltara, da nam bude primjer i zagovornik

u borbama života na putu vječnoga spasenja.

Koji živiš i kraljuješ u vjeke vjekova.

Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu