Komentar Evanđelja 25. nedjelje kroz godinu napisao je vlč. Graciano Živolić.

Ne možete služiti Bogu i bogatstvu. Lk 16, 1-13

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Govoraše Isus svojim učenicima:

»Bijaše neki bogat čovjek koji je imao upravitelja. Ovaj je bio optužen pred njim kao da mu rasipa imanje. On ga pozva pa mu reče: 'Što to čujem o tebi? Položi račun o svom upravljanju jer više ne možeš biti upravitelj!' Nato upravitelj reče u sebi: 'Što da učinim kad mi gospodar moj oduzima upravu? Kopati? Nemam snage. Prositi? Stidim se. Znam što ću da me prime u svoje kuće kad budem maknut s uprave.' I pozva dužnike svoga gospodara, jednog po jednog. Upita prvoga: 'Koliko duguješ gospodaru mojemu?' On reče: 'Sto bata ulja.' A on će mu: 'Uzmi svoju zadužnicu, sjedni brzo, napiši pedeset.' Zatim reče drugomu: 'A ti, koliko ti duguješ?' On odgovori: 'Sto korâ pšenice.' Kaže mu: 'Uzmi svoju zadužnicu i napiši osamdeset.'

I pohvali gospodar nepoštenog upravitelja što snalažljivo postupi jer sinovi su ovoga svijeta snalažljiviji prema svojima od sinova svjetlosti.

I ja vama kažem: napravite sebi prijatelje od nepoštena bogatstva pa kad ga nestane da vas prime u vječne šatore.

Tko je vjeran u najmanjem, i u najvećem je vjeran; a tko je u najmanjem nepošten, i u najvećem je nepošten. Ako dakle ne bijaste vjerni u nepoštenom bogatstvu, tko li će vam istinsko povjeriti? I ako u tuđem ne bijaste vjerni, tko li će vam vaše dati?

Nijedan sluga ne može služiti dvojici gospodara. Ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti; ili će uz jednoga prianjati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu.«

Riječ Gospodnja.Za razumijevanje prispodobe iz prvoga dijela evanđelja ove nedjelje naslovljene kao nepošteni upravitelj nema smisla ulaziti u njezinu analizu jer je ona u svojim dijelovima nerazumljiva. Kao vrijednost koja je navedena u njezinu zaključku uvjetno jest krepost snalažljivosti, ne uzimajući je kao generalno pravilo u duhu one stare "snađi se druže" nego mudro i razumno u jednom poduzetnom duhu. Za to je bolje u ovom razmatranju poći od drugoga dijela ovoga ulomka i navedenih općih pravila, te nam u njihovu svjetlu ova prispodoba može pomoći da ih bolje razumijemo u konkretnom životu. Vremenita i materijalna dobra valja upotrijebiti u uložiti u stjecanje vječnih i duhovnih dobara: kao što je prijateljstvo, izgradnja i unapređenje međuljudskih odnosa, osobnih kreposti i sposobnosti. Vrijednosti koje imaju neprolaznu važnost i koje jednom stečene postaju neovisne o materijalnim dobrima i njihovoj veličini i snazi. Tako vjernost i poštenje ne ovise veličini vremenitih dobara koje netko posjeduje. Nažalost često nedostatak poštenja otvara aspiracije i ambicije da se stekne i ima više. Zanemarivanje svakodnevnih, manje važnih i sitnih obaveza lako se prenosi i na one veće i važnije, i sa onih nižih službi prenosi se na one veće. Nedostatak nižih osobnih vrijednosti i kreposti zapreka je u stjecanju onih viših, nepravda u raspolaganju materijalnim i vremenitim dobrima zapreka je u stjecanju duhovnih. Ako nepravedno postupamo u materijalnom poslovanju i na polju egzaktnih spoznaja i jasnih pojmova kako ćemo raspolagati duhovnim dobrima. Koliko nerazumijevanja i neslaganja u vjerskim pitanjima, uzmimo samo podjele i slavlja svetih sakramenata. Koliko puta je i samo euharistijsko slavlje, prinos same Kristove žrtve, povod za prepirke i bune. Koliko puta smo nepošteni upravitelji svoga Gospodara, oni koji rasipavaju njegovo imanje. Crkve su nam skoro prazne. Kome služimo, Bogu svemogućemu i vječnome ili lažnim božanstvima? Isus upozorava kompromisi nisu mogući. Da li su tužbe koje dolaze na nas možda i opravdane. Jednom ćemo o svom životu morati položiti račun. Do tada nastojmo jedni drugima barem umanjiti dugove.

Ova web stranica koristi kolačiće

Ova web stranica koristi kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Klikom na poveznicu 'Informacije' saznajte više o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.