Slika

Odogovorna osoba:

mr. sc. Ilija Jakovljević, pridodani sudski vikar i sudac
 
Za sve informacije možete se obratiti na adresu suda ili telefon:

INTERDIJECEZANSKI ŽENIDBENI SUD PRVOG STUPNJA U RIJECI

Tribunal interdioecesanum primae instantiae in civitate Fluminensis

HR – 51000 Rijeka, Ivana Pavla II. br. 1

Tel. 051 581 236; faks 051 581 237; E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.