IspravaSjedište:

Dobrilina 3 (u sklopu Biskupijskog ordinarijata)

52440 Poreč

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

telefon: Arhiv: 052 635 418 - Ordinarijat: 052 432 064

fax.: 052 451 785

Arhivistica: Branka Poropat

Vijeće za crkvene arhive i knjižnice: Sergije Jelenić, pročelnik; Mladen Milohanić, Jakov Jelinčić, Branka Poropat.

 

Istraživanje u Arhivu: moguće je uz prethodno odobrenu pismenu zamolbu.

Pristup Arhivu imaju korisnici iz visokoobrazovnih ustanova, odnosno oni korisnici kojima je cilj baviti se znanstvenim radom i koji su upoznati s načinom arhivističkog istraživanja.

Kako bi bio odobren pristup Arhivu potrebno je podnijeti pismeni zahtjev Porečkoj i Pulskoj biskupiji.

U zahtjevu za istraživanje u Arhivu trebaju biti navedeni osobni podaci: prezime i ime, adresa, zvanje, zanimanje, ustanova zaposlenja, broj telefona, e-mail adresa. U zahtjevu treba opisati temu i cilj istraživanja, odnosno moguće izvore korištenja arhivskog gradiva te vremenski raspon arhivskog gradiva koje korisnik namjerava koristiti.

Pravilnik čitaonice

 

ARHIVSKI FONDOVI I ZBIRKE

Preuzeto iz: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske, T. ĆEPULIĆ, S. ĆOSIĆ, J. IVANOVIĆ, J. KOLANOVIĆ, V. LEMIĆ, M. LUČIĆ, V. PAVLIČEK (Ur.), Svezak 1, Zagreb, 2006; Arhiv Porečko–pulske biskupije, str. 1224.

Porečka biskupija (Dioecesis Parentina) – Poreč (542-1830); XIV/1831:knj.319, kom.7,svež. 1; 12.SI.: Knjige biskupskih prava (Iuriumepiscopalium libri 8) 798-1782;Knjige biskupskih vizitacija (VisitationesepiscoporumParentinensium) 1585-1780;Uprava porečkih biskupa;Knjige raznih isprava, dekreta, ispovijesti vjere, sporova i dr. (Diversorum);Knjige ređenja i nadarbina (Ordinationum et patrimoniorum, beneficiorum);Knjige otmica (Raptuum);Knjige naredbi (Mandatorum);Knjige o konkubinatima (Concubinatuum);Knjige ženidbenih oprosta i dozvola za vjenčanje (Causarummatrimonialium);Knjige kaznenih postupaka (Processuumcriminalium);Knjige izvanparničnih predmeta (Extraordinariorum);Tajna vjenčanja 1590-1827;Bratovštine (Confraternitates);Opatiija sv. Elizabete kod Motovunskih Novaka; Opatija sv. Mihovila pod zemljom 1561-1760;Biskupski posjed Vabrige 1296-1745;Uprava Porečkog sjemeništa 1658-1670;Najmovi i zakupi (Affictus);Posjedi Porečke biskupije;Ribolovština na Mirni 1444-1697.

Porečka i Pulska biskupija – Poreč i Pula (1830-); 1828- : knj. 110, kut. 240, svež. 289; 46,3. PrP.

Pazinski Vikarijat – Pazin; 1619-1775; knj. 7. PrP.

Pazinska Apostolska Administratura – Pazin (1947-1977); 1947-1978: svež. 100; 6.

Zbirka parica matičnih knjiga s područja Porečke i Pulske biskupije - 1827- : knj.209; 8.

Zbirka matičnih knjiga istarskih župa - 1663/1825: knj. 7. SI. Kaštel, Roč, Nova Vas Porečka.